El projecte PolíticaYMedia va néixer el 2014 per donar resposta a les necessitats formatives i d'implementació d‟estratègia orientada al màrqueting polític, la comunicació i la mobilització d‟electorat. Actualment es tracta de la secció interna de Neula orientada a partits, associacions, fundacions i altres organitzacions socials.

Conscients de la importància dels New Media i la rellevància del posicionament online, treballam al voltant de la idea de SEOpolítica, orientar les estratègies de comunicació i màrqueting a l'amplificació de la visibilitat a través d'un treball de creació de contingut per a diversos canals, coordinant equips de treball, missatge i amplificant mitjançant publicitat en línia.

En un món cada cop més dinàmic i canviant, creiem en aquests 3 ítems: Fes-te visible. Deixa que te trobin. Treballa per a que et recordin.

A continuació podeu veure alguns dels serveis i activitats que desenvolupam:

Campanyes electorals

Acompanyam organitzacions polítiques en tot el procés d'una campanya electoral: planificació estratègica, creació de missatge, coordinació d‟equips, disseny de l'estratègia de comunicació, implementació i revisió.

Col·laboracions a mitjans

Participam en diferents mitjans de comunicació com a col·laboradors en debats, programes en directe i columnes radiofòniques pròpies, a més de publicar diverses tribunes a mitjans escrits d'àmbit local.

Formació

Empoderar i activar és un procés que de vegades s'oblida i resulta molt positiu, especialment a nivell motivacional, ja que diferents dinàmiques d'equips permeten obtenir un treball conjunt orientat als objectius amb resultats molt positius.

Marketing online

No tot és la gestió de xarxes socials, que també, sinó que dissenyem estratègies de màrqueting per aconseguir els objectius dels nostres clients, des de la identificació dobjectius a lelecció de canals, targeting i difusió del missatge.

Campanyes d'Ads

Dissenyam, implementam i revisam campanyes de publicitat a través de Google AdWords, Facebook Ads i Instagram, donant informe de tot el procés als clients.

Anàlisis sociopolítics

Des d'una visió cientificosocial, feim anàlisis d'aspectes socials i polítics de les Balears. A més, s'han realitzat estudis de presència en línia de formacions polítiques, recollits per diferents mitjans de comunicació.

PolíticaYMedia a les xarxes