Els assumptes públics i relacions institucionals són matèries molt rellevants, especialment quan es tracta d'ampliar mercat, de generar imatge de marca i de créixer com a organització.

public affairsAvui dia no n'hi ha prou amb estar presents, sinó que cada dia es presenten oportunitats per millorar la reputació, per generar noves relacions i per ampliar la xarxa de contactes. És per això que des de Neula t'acompanyem en aquest procés com a facilitadors d'aquestes sinergies, posant en contacte organitzacions i institucions, afavorint espais de col·laboració i coopetència.