Comptam amb un equip de professionals amb experiència acreditada en redacció, emissió i correcció de textos, tant contingut per a webs com notes de premsa per mitjans de comunicació.

comunicacion estrategicaAvui és imprescindible comptar amb una presència potent a Internet, encara que no només a Internet. Hi ha diferents canals de comunicació en què tota organització pot i ha de ser present, sense que el volum de recursos suposi un obstacle. Així, les xarxes socials, una web (ni tan sols una pàgina d'aterratge o un sindicador d'enllaços) o l'ús de canals de missatgeria són el present de qualsevol organització.

Treballem el contingut daquests espais, i també la forma. Perquè tot comunica, volem que comuniquis tan bé com sigui possible, perquè els teus objectius són també els nostres.